FIRST FLIGHT

- End Credits -

2007

We would like to thank Thai Flying Club, Tango Squadron, Royal Thai Airforce Museum, Khun Nawaporn, Khun Wichai, Steve Darke for their support and kind assistance with technical aviation details during the production of this film.


     
END CREDITS   เครดิตท้ายเรื่อง
     
 ภาพยนตร์โดย   ธนิตย์ จิตนุกูล
A FILM BY   THANIT JITNUKUL
     
อำนวยการสร้าง   เกรียงไกร    เชษฐโชติศักดิ์
EXECUTIVE PRODUCER   KRIENGKAI    CHETCHOTISAK
    สุรชัย    เชษฐโชติศักดิ์
    SURACHAI    CHETCHOTISAK
     
บริหารงานสร้างส่วนโปรดักชั่น   ธนิตย์  จิตนุกูล
PRODUCER     THANIT JITNUKUL
    ธีรนิติ์ ธำรงวินิจฉัย
    NICKY  TAMRONG
    สหรัถ วิไลเนตร
    SAHARAT VILAINET
    พละ บุตรเพชร
    PHALA BHUTPETCH
     
ดูแลการผลิตโพสท์โปรดักชั่น   บริษัท  อาวอง จำกัด
POST PRODUCTION   AVANT
     
CO-PRODUCER   TOM  CLAYTOR
     
     

THE CAST

   
ดวง   ศรราม  เทพพิทักษ์
    SORNRAM THEAPPITAK
หลวงกาจ   ขจรศักดิ์  รัตนนิสสัย 
    KHAJOHNSAK RATTANISAI
ปิแอร์   TOM  CLAYTOR
มาลัย   ทรงพร  ทองมาก 
    SONGPORN THONGMARK
ขนิษฐา   ชมพูนุช  เศวตวงศ์  
    CHOMPOONUT SAWAETWONG
อัษฎา   กฤษณ์  สุวรรณภาพ 
    CHIRAKIT SUWANNAPATH
ดำเกิง   กฤษฎา  พัชรพิพัฒน์  
    KRITSADA PATCHARAPIPAT
รัตน์   วุฒิชัย  ไหมกัน 
    WUTTICHAI MAIKAN
เนื่อง   ณัฐวุฒิ  สุวรรณรัตน์ 
    NATTAWUT SUVANRAT
ทวยเทพ   ผดุงศักดิ์  กิจวานิชขจร 
    PADUNGSAK KITWANITKAJORN
ฉัตร   วสันต์  คุ้มสอน
    WASAN KHUMSON
ลำจวน   ฝนพา  สารทิสสะรัต
    FONPA SADISSARAT
จันแรม   ชุติกาญจน์  จุลละนันทน์
    CHUNTIKARN CHUNLANAN
ไอ้แจ่ม   ณพล  สาริมาน
    NAPHON SARIMAND
เลขากลาโหม   เขลางค์  หนุนภักดี
    KHELANG NUNPHAKDEE
ผ.บ.สูงสุด   สุระชัย  ศรีหมื่นวัย
    SURACHAI SRIMUENWAI
คุณนายพักพริ้ง   อัญชนา  พรพิทักษ์เทพกิจ
    ANCHANA PORNPITAKTEPKIT
สามีคุณนายพักพริ้ง   ชาญ  พรพิทักษ์เทพกิจ
    CHAN PORNPITAKTEPKIT
ชายขี้เมา   ยุทธนา  อาภรณ์รัตน์
    YUTTANA APORNRAT
     

นักแสดงรับเชิญ

   
จ่าเปลื้อง   ชุมพร  เทพพิทักษ์
    CHOOMPORN THEAPPITAK
พระธำรงค์   สุเทพ  ประยูรพิทักษ์
    SUTHEP PRAYOONPITUK
ยายแม้น   ธนาภา  ชีพนุรัตน์
    THANAPHA CHEPNURAT
ตาบัว   ไกรลาศ  เกรียงไกร
    KRAILAH KRENGAI
แฉ่ง   ธวัชชัย  คชาอนันต์
    THAWATCHAI KACHAANAN
พุด   สมิทธิ์  ริลา
    SAMIT RILA
ตาสุข   คมสัน  ตรีพงษ์
    KOMSAN TREEPONG
พิธีกร   มีศักดิ์  นาครัตน์ 
    MEESAK NAKARAT
พระยาเทวะวงศ์   ธีรนิติ์  ธำรงวินิจฉัย
    NICKY TAMRONG
     
เรื่องโดย   บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
STORY BY   BHANDIT RITTAKOL
    สุทธากร สันติธวัช
    SUTHAKORN SANTITHAWAT
    พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม
    PISUTH PRAESENGAIEN
    ธนิตธ์ จิตนุกูล
    THANIT JITNUKUL
     
บทภาพยนตร์   ก้องเกียรติ โขมศิริ
SCREENPLAY    KONGKAIT KOMESIRI
     
ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์   บัณฑิต ฤทธิ์ถกล
CONSULTANT   BHANDIT RITTAKOL
    พละ บุตรเพชร
    PHALA BHUTPETCH
     
กำกับภาพ   ธีระวัฒน์ รุจินธรรม
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY    TERAWAT  RUJINATAM
     
ลำดับภาพ   เสรี พงษ์นิธิ
EDITORS   SEREE PHONGNITI
    สุรศักดิ์ ปานกลิ่น
    SURASAK PANKLIN
     
ออกแบบงานสร้าง   เสนอ เลาะวิถี
PRODUCTION DESIGNER   SANER LOHVITEE
     
กำกับศิลป์   เสนอ เลาะวิถี
ART DIRECTOR     SANER LOHVITEE
    กิติพงษ์ ศรีนาราง
    KITTIPHONG SRINARANG
     
ออกแบบเครื่องแต่งกาย   ณพล  สาริมาน
COSTUME DESIGNER   NAPHON  SARIMAND                                  
     
สตอรี่บอร์ด   สินพร  คนซื่อ
STORY BOARD ARTIST   SINTORN KONSOE
     
คัดเลือกนักแสดง   ศิระ กุลเศษฐศิริ
CASTING   SIRA KULSRETHSIRI
     
ผู้ฝึกสอนการแสดง   นิมิตร พิพิธกุล
ACTING COACH   NIMIT  PIPITHKUL
     
ผู้แปลภาษาภาษา ไทย-ฝรั่งเศส   ปริญานุช ทิพย์ลุ้ย
INTERPRETER   PARIYANUT  THIPLUI
     
ควบคุมความต่อเนื่อง   บัญชา จงอ่อน
CONTINUITY   BANCHA JONGON
     
ตีสเลด   อมร ลี้ประกอบบุญ
SLATE MAN   AMORN LEEPRAKOBBOON
     
ลำดับภาพประจำกองถ่าย   วัชรพล  พลันสังเกต
ON LOCATION EDITOR   WATCHARAPONG  PLANSANGKET
     
ผู้ช่วยผู้กำกับ   สหรัถ  วิไลเนตร
ASSISTANT DIRECTOR   SAHARAT VILAINET
    ศักชัย ศรีบุญนาค
    SAKCHAI SRIBOONNAK
    อารี  จิรชัยธร
    AREE   JIRACHAITHORN
    อรรถพร  รอดเชื้อ
    ATTAPORN   RODCHUR
    วันทนี เทพภิรมย์
    WANTANEE  TAPPIROM
    พิพัฒน์ จอมเกาะ
    PIPAT  JOMKOH
    โกวิท  บุตรชาติ
    KOWIT  BUTRACHART
     
ขับเครื่องบิน และ ถ่ายภาพทางอากาศ   TOM CLAYTOR
PILOT & AERIAL PHOTOGRAPHY    
     
ตากล้อง 2   เกรียงศักดิ์ สุขพันธุ์
 SECOND CAMERA   KRIENGSAK  SUKPAN
     
กำกับแสง   Mike Muschamp
GAFFER   ตนัย นิ่มเจริญพงษ์
    TANAI  NIMJARONPONG
     
ผู้จัดการกองถ่าย   อรพรรณ  รอดเชื้อ
PRODUCTION MANAGER   ORAPHUN   RODCHUR
     
ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่าย   สุมิตรา คัดเจริญ
ASSISTANT PRODUCTION MANAGER   SUMITTA KUTJAREON
    สนธยา บุญบำรุงรัตนกุล
    SONTAYA BUNBUMRUNGRATTANAKUL
    ปัฐวี ลีตระกูล
    PATAVEE LEETRAKUL
    นฤมล อยู่แฉ่ง
    NARUMON YOOCHANG
    นาถจิตรา แวบ้านแพร่ว
    NATJITRA WABARNTREW
     
ผู้ช่วยกำกับศิลป์  ASSISTANT ART DIRECTOR   นรินทร์  เท้งศิริ
    NARIN THANGSIRI
ศิลปกรรม   ณรงค์ เกิดเงิน
ART TEAM   NARONG  KEARDNENG
    จักรพงษ์  กริ่งกรับ
    JAKAPONG  KLINGKLUB
    วัชรพล  วงศ์ศิริ
    WATCHARAPOL WONGSIRI
    ชัยธวัช  ตั้งวีรชาตกุล
    CHAITHAWAT TANGVEERACHATKUL
    ชัชว์ ชัชวาลวงศ์
    CHAT  CHATVALVONG
    เจศฏา แสงกระจ่าง
    JEDSADA  SANGKAJANG
    สมพร ศิริชวลิต
    SOMPORN  SIRICHOWVALIT
    ณรงค์ บุญมาก
    NARONG  BOONMAK
     
จัดหาสถานที่ถ่ายทำ   ชูศักดิ์  นะมาโรจน์
LOCATION MANAGER   CHOOSAK NAMARROUCH
     
สร้างฉาก   ศิริวัฒน์  ท้าวประยูร
SET CONSTRUCTION   SIRIWAT  TOUNTPRAYURN
     
เครื่องแต่งกาย   บัวเงิน งามเจริญพุทธศรี
COSTUME & WARDROBE   BUAGOEN  NGAMCHAROENPUTTASRI
    จิตราภรณ์  สุทธิกุญชร
    JITTARPORN SUTTIKUNCHONE
    นิรชรา วรรณาลัย
    NIRACHARA  WANNALAI
    โชติมณี  ติถีสวัสดิ์
    CHOTMANEE  TITHISAWAT
    กิจจา ลาโพธิ์
    KIJJA   LAPHO
     
แต่งหน้าเทคนิคพิเศษ   ธนาวุฒิ บู่สามสาย
MAKEUP EFFECT ARTIST   TANAWUT BOOSAMSAI
     
แต่งหน้า   โชคชัย  แพงาม
KEY MAKEUP ARTIST   CHOHCHAI  PAENGAM
     
ทำผม   มยุรี ทอสูงเนิน
KEY HAIR DRESSER   MAYUREE TORSOONGNUN
     
เทคนิคพิเศษ   น้าเล็ง เอฟเฟค
ON-SET SPECIAL EFFECTS   LENG  EFFECT
     
ภาพนิ่ง   ทรงยศ ทองประดู่
STILL PHOTOGRAPHER   SONGYOT  THONGPRADOO
     
เบื้องหลัง   สันติ ศิริจันทรางกูร
BEHIND THE SCENES   SANTI SIRICHANTARANGKUL
     
นักศึกษาฝึกงาน   อรวรรณ ชุติเสมาชัย
TRAINEE   ORAWAN  CHUTISEMACHAI
    สุภักษร รอดพฤกษ์ภูมิ
    SUPAKSORN RODPEAKPOOM
    อัยรา สร้อยนาค
    EIYARA SOINAK
     
สวัสดิการกองถ่าย   สุวรินทร์ ดังก้อง
CATERERS   SUWARIN    DUNGKONG
    อัญชนา แซ่แต้
    UNCHANA   SAETAE
    ปริญญา ดังก้อง
    PARINYA   DUNGKONG
     
ยานพาหนะ   รังศรี  ภูชมศรี
TRANSPORTATIONS   RUNGSRI  PUCHUMSRI
    ภุชงค์  หมีไพรพฤษ์
    PUCHON  MEEPHAIPUCH
    วินัย  ปลื้มอารมณ์
    VINUT  PUMEARROME
    สมเกียรติ  โพธิกุล
    SOMKIET  POTIKUN
    จักรินทร์  กิจติกร
    JUCKARIN  KITTIKORN
     
สเตดี้ แคม   ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
STEADI CAMERA   PANYA  NIMJARONPONG
ผู้ช่วยสเตดี้แคม   ทยา นิ่มเจริญพงษ์
ASSISTANT STEADI CAMERA   TAYA NIMJARONPONG
     
อุปกรณ์ กล้อง-ไฟ   บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด
CAMERA - LIGHTING  EQUIPMENT   STUDIO BANGKOK CO.,LTD.
     
ผู้ช่วยกล้อง   ประทีป พึ่งขยาย
ASSISTANT CAMERA    PRATEEP PUNGKAYAY
    ถูมิพัฒน์  ถิ่นถนอม
    POOMIPAT TINTANORM
    สมเกียรติ ภูตรัตนา
    SOMKIAT POOTRATTANA
     
หัวหน้าทีมไฟ   เชียว โจมกลาง
HEAD LIGHT CREW   CHIEW JOAMKLANG
ทีมงานไฟ   ดัก พลายงาม
LIGHT CREW   DUT PLAINGAM
    อดุลย์ กั้วเจริญ
    ADUL KUEWCHAREON
    อรรณพ เฉี่ยสกุล
    AUNNOP CHIASAKUL
    โอรส เหมือนศรีไชย์
    OROS MEUANSRICHAI
    มานะ แข็งขัน
    MANA KANGKUN
    สมพงษ์ แสงดาว
    SOMPONG SAENGDAO
    วิเชียร โกฐสันเทียะ
    VICHIAN KOTHSANTHIA
    ชัชวาล ยิ้มย่อง
    CHATCHAWAL YIMYONG
    ชาญรงค์ ขำภู
    CHANRONG KUMPU
     
บันทึกเสียง   วิรมย์ เจริญสุข
SOUND RECORDISTS   WIROM   JAROENSUK
    ปรีเทพ บุญเดช
    PREETHEP BOONDECH
ผู้ช่วยบันทึกเสียง   ทรณนย์ โพล้งพลับ
BOOM OPERATOR   THORANON PLONPLUB
     
ประสานงานโพสท์โปรดักชั่น   ปิยะพันธุ์    ชูเพ็ชร์
POST PRODUCTION COORDINATOR   PIYAPAN    CHOOPETCH
    ยรรยง ตฤณชาติวณิชย์
    YANYONG TRINNACHARTVANICH
    ฉัตรชัย     นครวงษ์
    CHATCHAI    NAKORNWONG
    วรวัฒน์  ณ กาฬสินธุ์
    WORAWAT  NA  GALASIN
    ณัฐพร  เรืองสุขอุดม
    NUTTAPORN  RUENGSUKUDOM
     
ดนตรีประกอบ    ไจแอ็นท เวฟ
MUSIC SCORE   GIANT WAVE
     
FILM ADVISORY   TOM CLAYTOR
     
     
เทคนิคพิเศษด้านภาพ   อิมเมจิแมก
VISUAL  EFFECT   IMAGIMAX ANIMATION AND DESIGN STUDIO
VISUAL EFFECTS SUPERVISOR    เกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี
    KRIENGKRAI SUPORNSAHUNGST
HEAD OF VISUAL EFFECTS ANIMATION   รวิศ รังสิคุต
    RAVIT RANSIGUTTA
 เทคนิคพิเศษ  VISUAL EFFECTS ANIMATORS   อัครพล วงศ์วานิช
    ACKRAPOL WONGPANICH
    อาภาวดี เสมะกนิษฐ์
    ARPHAWADEE SEMAGANIT
    ธีรธร เชาวนโยธิน
    TEERATORN CHOWVANAYOTIN
    ไพบูลย์ จิรประดับวงศ์
    PAIBOON JIRAPRADUPWONG
    สุริยา สิกขากูล
    SURIYA SIKKAKUN
    จรูญ รุกขพันธ์
    JAROON ROOKAPUN
DIGITAL PAINTER   ณรงค์ จิรเวศยานนท์
    NARONG JIRAVESYANON
     
FILM  SCAN IN / OUTPUT   บริษัท เดอะ โพสต์ บางกอก จำกัด
    THE POST BANGKOK
     
ฟิล์มแลป  FILM LAB   กันตนา ฟิล์มแลป   KANTANA  ANIMATION CO.,LTD.
     
เทคนิคฟิล์มแลป  และ  ผสมเสียง   กันตนา    ฟิล์มแลป
FILM  LAB  &  SOUND  MIX  TECHNICAL   KANTANA    FILMLAB
ฟิล์มแลป   พิสิฐ    ลิขิตบรรณกร
FILM  LAB   PISIT    LIKITBUNNAKORN
    พิสัณห์    สารถวัลย์แพศย์
    PISON    SANTAWANPAS
    ภาสกร    ใหญ่ศิริ
    PASSAKORN    YAISIRI
ผสมเสียง   วชิระ    วงศาโรจน์
MIX  DOWN   WACHIRA    WONGSAROJN
    สมศักดิ์    พิมพาลัย
    SOMSAK    PIMPALAI
     
     
กลยุทธการตลาด   มณฑล  อารยางกูร
PROMOTION SECTION   MONTHON  ARAYANGKOON
    ภาวิณี  วิชญพงษ์กุล
    PAWINEE  WICHAYAPONGKUL
    อุษาฉาย  สังขจันทร์
    USACHAI  SUNGKAJUN
    กัมพล เลิศสิทธิศักดิ์
    KAMPHON  LOETSITTHISAK
    สุรัตน์ศักดิ์  น้อยเกิดมี
    SURATSUK  NOIKAEDMEE
    ษิลดา  เกตุเอี่ยม
    SILADA  GETAIM
    วิไลลักษณ์ แซ่อึ้ง
    WILAILAK SAE-UNG
    สุทิน ทิพย์เสน
    SUTIN TIPSAN
     
จัดจำหน่ายและบริหารสื่อ ณ โรงภาพยนตร์   พรชัย ว่องศรีอุดมพร
    PORNCHAI WONGSRIUDOMPORN
จัดจำหน่าย   นิวัฒน์  กีฬา
DISTRIBUTION   NIWAT  KEELA
    วัชระ  เขียนดี
    WATCHARA  KHAINDEE
     
ฝ่ายการตลาดและจัดจำหน่ายต่างประเทศ    พรฤดี  ปิยะคุณ
MARKETING & DISTRIBUTION SECTION    PORNRUEDEE  PIYAKHUN
    เหมวดี  องค์วิศิษฐ์
    HEMVADEE  ONKVISIT
    สุดา  กระแสร์เด็น
    SUDA  KRASAEDEN
     
สร้างสรรค์งานโฆษณา   ด็อกเตอร์เฮด
CREATIVE & PROMOTION   DOCTOR HEAD
     
ประชาสัมพันธ์   อารีย์  กาญจนรังสรรค์
PUBLIC RELATIONS   AREE  KANJANARANGSAN
    ธมลวรรณ ธีระอัมพรกุล
    THAMOLWAN THIRAUMPORNKUL
    กชพรรณ ศุขมา
    KODCHAPAN SOOKMA
    ยุภาภรณ์ เล่ห์กล
    YUPAPRON LAYKON
     
LOGO  
RS   Dolby
     

Copyright 2007 RS Public Company Limited All Rights Reserved